Open top

Open top

Tổng số sản phẩm: 5

Mô tả chi tiết

Container Open Top (open-top, viết tắt là OT, hay còn gọi là container hở mái hoặc mở nóc) là loại container chuyên dùng để chở hàng, máy móc, thiết bị hoặc gỗ có thân dài, kiện kính, đa tảng, thiết bị xây dựng...

Với những hàng có khối lượng lớn mà không thể xếp vào qua cửa container, thì Container Open Top là giải pháp hoàn hảo và đúng đắn.

Với tấm bạt rời trên nóc (mái container), người dùng có thể đóng hàng vào hoặc rút hàng ra qua nóc container một cách dễ dàng. Sau khi đóng hàng, mái sẽ được phủ kín lại.