Container lạnh

Container lạnh

Tổng số sản phẩm: 5

Mô tả chi tiết

Container lnh (Reefer container, Refrigerated container)

Là loại container phổ biến, phù hợp cho việc vận chuyển (chuyên ch) và lưu tr các loi hàng hóa cn được bo qun bng nhit đ như rau quả, trái cây, thịt, cá...

Cu to ca nó gm 2 phn chính là: phn v và phn máy lnh.

  • Phn v được chế to 2 lp rt dày vi 2 lp kim loi mt trong và mt ngoài,  gia là xp cách nhit cc tt . Mc đích là đ gi nhit tt nht có th. Bmt trong được làm bng kim loi thường là : Nhôm, inox mc đích là đ tn nhit nhanh ra khp các v trí trong container. Lp xp cách nhit rt dày phn gia và ngoài cùng là lp v kim loi chc chn được sơn trng đ bc x nhit tt nht, tránh ti đa vic hp th nhit t môi trường.
  • Phn máy lnh là mt h thng làm lnh bng đin theo nguyên tc hot đng tương t như chiếc t lnh ca chúng ta. Vi máy nén khí (hay còn gi là block) - dàn nóng, qut tn nhit dàn nóng - dàn lnh, qut thông gió và h thng ng dn, cáp tiết lưu, phin lc, bo mch điu khin , công tc ... Nhit đ tiêu chun cho phép làm lnh ti - 18 đ C.

Container lnh cũng được chia thành các loi tùy theo kích thước ca chúng : container lạnh 10 feet (10ft, 10 foot), container lạnh 20  feet (lạnh 20ft, lanh 20 foot) , container lạnh 40 feet (lạnh 40ft, lanh 40 foot)...tương t kích thước ca dòng container khô.

Ký hiu tên khoa hc ca loi container lnh thường là RF, RH...