Container khô

Container khô

Tổng số sản phẩm: 23. Vui lòng click vào trang tương ứng bên dưới để xem tiếp

Mô tả chi tiết

Container khô (Dry Container, DC)

Là loi container dùng đ chuyên ch hàng bách hóa (hàng hóa đóng kiện, thùng giấy, hàng rời, đồ đạc...). Được chế to t thép có hình dng là hình hp ch nht. 4 mt là các vách thép to sóng tăng thêm kết cu chu lc cho container. Phn sàn được lót g và phn ca m phía trước.

Container khô cũng được phân thành nhiu loi tùy theo kích thước. C th bao gm các loi : container khô 10 feet (10ft, 10 foot), container khô 20 feet (20ft, 20 foot), container khô 40 feet (40ft, 40 foot), container khô 45 feet (45ft, 45 foot) ... Mi loi đu được sn xut thành 2 loi container thpcontainer cao.

V kích thước tt c các loi cùng dòng container thp hoc cao đu bng nhau v chiu rng và chiu cao, ch thay đi v chiu dài.

V đ dài, container 40 feet gp 2 ln container 20 feet và gp 4 ln container 10 feet. Ti Vit Nam chúng ta loi container 10 feet rt ít ph biến. Thông dng nht vn là loi 20,40 và 45 feet.

Các ký hiu khoa hc ca các loi container khô thường là DC, HC, GP...

Ngoài ra chúng ta còn có th phân bit chúng da trên các ký hiu trên v hoc cánh ca. Các ký hiu như 22G1, 42G1, 45G1... Trong đó

 

  • S hiu đu tiên là ch loi container 20, 40 feet. 2 = 20 feet, 4 = 40 feet
  • S hiu th 2 : Ch loi container (thp hoc cao). Vi 2 là cont thp, 5 là cont cao
  • Ký t th 3 : Là ch công dng trong vn ti ca nó
  • S hiu cui cùng là ch s ca thông gió ca container

Qua đó chúng ta có th phân bit được nó là loi container gì. Ví d 22G1 là cont 20 feet thp, 42G1 là cont 40 feet thp, 45 G1 là cont 40 feet cao. Loi container 45 feet thì không kí hiu như vy mà có s 45 rt ln trên cánh ca hoc 2 bên vách.