Container khô 40 feet

Container khô 40 feet

Tổng số sản phẩm: 5

Mô tả chi tiết

Container khô 40 feet (còn đựơc gọi là Container khô 40 ft, Container khô 40 foot):

- Sức chứa hàng theo tiêu chuẩn Quốc Tế, kín nước, kín sáng, sàn chắc chắn, cửa đóng mở dễ dàng.

- Thích hợp vận chuyển hàng hóa.

- Dùng làm kho chứa hàng

Lê Gia Container hiện có 2 loại container khô 40 feet:
  • container khô 40 feet thường (40ft Dry Container, 40' Dry Container)
  • container khô 40 feet cao (40ft HC Container, 40' HC Container, 40ft High Cube Container)