Container khô 20 feet

Container khô 20 feet

Tổng số sản phẩm: 3

Mô tả chi tiết

Container khô 20 feet (còn đựơc gọi là Container khô 20 ft, Container khô 20 foot, 20ft Dry Container):

- Sức chứa hàng theo tiêu chuẩn Quốc Tế, kín nước, kín sáng, sàn chắc chắn, cửa đóng mở dễ dàng.

- Thích hợp vận chuyển hàng hóa.

- Dùng làm kho chứa hàng